elsico.eu

SK| EN

Biznis komunikácia

Profesionálne zvládnutie komunikácie je dlhodobý proces.

Aj v rodnom jazyku sa dá často zapochybovať o správnosti toho čo chceme napísať, alebo povedať. Pri cudzom jazyku, podľa úrovne znalostí, pochybnosti nadobúdajú viac rozmerov. Aby sa tieto neistoty o správnosti vyjadrovania zmenšili, cesta za poznaním urýchlila a zjednodušila, pracujeme pre vás intenzívne na tejto stránke.Veríme že tu nájdete zaujímavé Kvízy a Testy. Táto stránka je určená pre našich partnerov, individuálnych študentov, celú verejnosť pre ktorú je dôležité každodenné zvládnutie biznis komunikácie. Veríme, že tu nájdete pomoc a podporu pre vaše jazykové vzdelávanie, a že vám obsahom spestríme a uľahčíme dlhodobú cestu za poznaním jazyka.

Vocabulary – Slovná zásoba

Slovná zásoba je základným kameňom zvládnutia komunikácie.

Slovná zásoba v našom ponímaní zahŕňa jednotlivé slová, viacslovné spojenia – výrazy, ktoré majú možno aj zložitý charakter ale ustálené použitie. Dôležitou súčasťou a prínosom je Odborná terminológia pre špecifické obory ľudskej činnosti.Slovná zásoba je použitá samostatne, ale aj vo vetných celkoch, tak aby bola overená aj schopnosť reálneho využitia. Všeobecná slovná zásoba vychádza zo špecifikácie modelu CEFR.Kvízy a testy sú zamerané na precvičenie a otestovanie rozhodujúcich schopností ako Slovná zásoba, Čítanie s porozumením, Počúvanie s porozumením.

Firemná terminologická databáza

Konzistetná terminológia je obrazom profesionality.

V oblasti Slovnej zásoby – Terminológie poskytujeme službu Správa a udržiavanie špecifickej firemnej terminológie v odborných oblastiach predmetu podnikania. Takáto terminológia je potom s výhodou používaná v kombinácii s nami poskytovanou terminológiou pre kvízy, testy a e-learning v danej firme, komunite. Rovnako sa však úspešne využíva táto Terminologická databáza pre preklady a tlmočenia u daného zákazníka.Dôležité však je že, často treba ďalšie odborné výrazy napríklad z ekonomiky, práva, projektového manažmentu a pod.. V spolupráci s nami sú dostupné aj ďalšie odborné terminologické oblasti.

Here will be home...
Here will be footer...
created by dzio.skcontact creatorsize : 13 344 Bgenerated in : 0.010 si'm using cookies,
if you disagree leave

This project is funded entirely from personal private sources.

We will be happy if you support it with a suitable amount for you, it will help us to further invest in expansion with the belief that we are building a successful useful thing.

If the amount of 5000, - EUR is reached, we will put the project into commercial life.

ABOUT THE PROJECT

10€
50€