This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

Recomendations

none

CHRÁNIŤ OSOBNÉ ÚDAJE - 09.Neinštalujte zbytočnosti

Pred inštaláciou dôkladne zvážte, či príslušnú aplikáciu naozaj potrebujete, alebo vás len ovládla zvedavosť, či presvedčila reklama. Nepotrebné aplikácie odstráňte. Zároveň jediný bezpečný spôsob, ako získať aplikácie, je stiahnuť ich priamo z oficiálneho obchodu (Google Play, Apple App Store atď.). Rozmýšľajte aké údaje a súhlasy poskytujete pri potvrdení softvérovej licencie.
Source: KCCKB
1 / 2 Next
▪ silná dvojfaktorová autentizácia
▪ elektronický podpis
▪ bezpečné uloženie kryptografických kľúčov
▪ uloženie certifikátov tretích strán
▪ nastaveni... viac...
Source: it.portal
▪ Kybernetická odolnosť
▪ ▪ Proaktívne potláčajte porušenia a útoky
▪ Prevádzková odolnosť
▪ ▪ Vyhnite sa nákladným prestojom pre zamestnancov a zákazníkov... viac...
Source: it.portal
Neklikajte na internetové odkazy v e-mailových správach. Adresu webstránky ktorú chcete navštíviť prepíšte do adresného riadka internetového prehliadača. Prečo? Odkaz v e... viac...
Source: KCCKB
Ak to aplikácia umožňuje, nastavte si viacfaktorové overenie (autentizáciu) pri ktorej musíte na dvoch alebo viacerých stupňoch preukázať dôkazy (faktory) na potvrdenie v... viac...
Source: KCCKB
Pravidelne vymazávajte uložené rozhovory v diskusných fórach, SMS-kách a chatovacích aplikáciách. Väčšinou obsahujú citlivé osobné informácie.
Source: KCCKB
Znížte množstvo informácií, ktoré o sebe poskytnete v nastaveniach internetových služieb. Dôkladne zvážte, aké osobné údaje uvádzate na svojom profile. Zvoľte len také na... viac...
Source: KCCKB
Vypnite sledovanie geografickej polohy vo všetkých aplikáciách, ktoré to nepotrebujú ku svojej funkčnosti.
Source: KCCKB
SMS správy alebo e-mail, ktoré sľubujú cenové zľavy, zisk, alebo akékoľvek iné finančné výhody, sú samozrejme lákavé. Nesmiete im však naletieť.
Source: KCCKB
Jednou z techník sociálneho inžinierstva je snaha o vyvolanie časovej tiesne. Na také správy nereagujte.
Source: KCCKB
Vytvárajte heslá, ktoré majú aspoň 15 znakov a obsahujú kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a symbolov, ak to aplikácia umožňuje.
Source: KCCKB
Pred inštaláciou dôkladne zvážte, či príslušnú aplikáciu naozaj potrebujete, alebo vás len ovládla zvedavosť, či presvedčila reklama. Nepotrebné aplikácie odstráňte. Záro... viac...
Source: KCCKB
none

What is what in IT

67
none

Interesting

22
none

Recomendations

23
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Infographics

6
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use