This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

Recomendations

none

Ohodnoťte svoj bezpečnostný stav týchto kľúčových oblastiach

▪ Viditeľnosť inventára aktív a možnosti útokov
▪ Kontroly a procesy na ochranu majetku pred kybernetickými útokmi
▪ Schopnosť odhaliť, vyšetriť a zvládnuť útoky
▪ Schopnosť reagovať na bezpečnostné udalosti a zotaviť sa z nich
▪ Úroveň automatizácie v bezpečnostnej oblasti
Source: it.portal
1 / 2 Next
▪ silná dvojfaktorová autentizácia
▪ elektronický podpis
▪ bezpečné uloženie kryptografických kľúčov
▪ uloženie certifikátov tretích strán
▪ nastaveni... viac...
Source: it.portal
▪ Kybernetická odolnosť
▪ ▪ Proaktívne potláčajte porušenia a útoky
▪ Prevádzková odolnosť
▪ ▪ Vyhnite sa nákladným prestojom pre zamestnancov a zákazníkov... viac...
Source: it.portal
Neklikajte na internetové odkazy v e-mailových správach. Adresu webstránky ktorú chcete navštíviť prepíšte do adresného riadka internetového prehliadača. Prečo? Odkaz v e... viac...
Source: KCCKB
Ak to aplikácia umožňuje, nastavte si viacfaktorové overenie (autentizáciu) pri ktorej musíte na dvoch alebo viacerých stupňoch preukázať dôkazy (faktory) na potvrdenie v... viac...
Source: KCCKB
Pravidelne vymazávajte uložené rozhovory v diskusných fórach, SMS-kách a chatovacích aplikáciách. Väčšinou obsahujú citlivé osobné informácie.
Source: KCCKB
Znížte množstvo informácií, ktoré o sebe poskytnete v nastaveniach internetových služieb. Dôkladne zvážte, aké osobné údaje uvádzate na svojom profile. Zvoľte len také na... viac...
Source: KCCKB
Vypnite sledovanie geografickej polohy vo všetkých aplikáciách, ktoré to nepotrebujú ku svojej funkčnosti.
Source: KCCKB
SMS správy alebo e-mail, ktoré sľubujú cenové zľavy, zisk, alebo akékoľvek iné finančné výhody, sú samozrejme lákavé. Nesmiete im však naletieť.
Source: KCCKB
Jednou z techník sociálneho inžinierstva je snaha o vyvolanie časovej tiesne. Na také správy nereagujte.
Source: KCCKB
Vytvárajte heslá, ktoré majú aspoň 15 znakov a obsahujú kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a symbolov, ak to aplikácia umožňuje.
Source: KCCKB
Pred inštaláciou dôkladne zvážte, či príslušnú aplikáciu naozaj potrebujete, alebo vás len ovládla zvedavosť, či presvedčila reklama. Nepotrebné aplikácie odstráňte. Záro... viac...
Source: KCCKB
none

What is what in IT

67
none

Recomendations

23
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Technologies

14
none

Infographics

6
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use