This website uses cookies.
We use so-called cookies to operate our website. Cookies are files used to customize the content of a website, to measure its functionality and generally to ensure your maximum satisfaction.
Enable selected Enable all

it-security

What is what in IT

none

Scareware

je forma malvéru, ktorá využíva sociálne inžinierstvo na spôsobenie strachu alebo vnímania hrozby s cieľom zmanipulovať používateľa, na stiahnutie alebo nákup škodlivého softvéru na vyriešenie falošného problému.
1 / 5 Next
je systém opatrení, ktorých cieľom je ochrana utajovaných skutočností pri ich tvorbe, príjme, evidencii, preprave, ukladaní, rozmnožovaní, vyraďovaní a uchovávaní alebo p... viac...
je riziko, ktoré je človek ochotný akceptovať, resp. pripustiť, podstúpiť
je súhrn opatrení v príslušnej oblasti na zníženie pravdepodobnosti výskytu nebezpečných situácií
sú všetky informácie, ktoré zverejníte na internete vedome, stanoviská, hodnotenia, záujmy na sociálnych sieťach, fotografie, adresy, informácie o rodine, vyhľadávania, v... viac...
• Identifikovať aktíva a ich vlastníkov
• Identifikovať hrozby
• Identifikovať zraniteľnosti, ktoré by hrozby mohli využiť
• Identifikovať pravdepodobnosti... viac...
je postup, pomocou ktorého sa zisťuje aká je pravdepodobnosť, že dôjde k nežiadúcej udalosti a aké budú jej dôsledky
je postup, pomocou ktorého sa zisťuje aká je pravdepodobnosť, že dôjde k nežiadúcej udalosti a aké budú jej dôsledky
sú informácie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a následne slúžia na sledovanie vašej aktivity, navštívené stránky, čo hľadáte, čo kupujete na e-shopoch a podobne
Source: it.portal
je priestor, ktorý je určený pre nepretržitú prevádzku počítačových serverov, systémov a dátových úložísk.
je útok na webový server ktorým útočník zahltí server veľkým počtom požiadaviek z rôznych miest a tým ho zablokuje.
je elektronická stopa tvorená z dát a informácií, ktoré zanecháva každý používateľ pri každom prístupe na internet
Source: it-portal.sk
je útok na server alebo sieť, ktorý zahltí sieť alebo server obrovským množstvom požiadaviek a spôsobí nedostupnosť služby.
znamená možný čas využitia služby, hardvéru, softvéru alebo iných prostriedkov pre prevádzku, udáva sa v %.
• Zber dát a udalostí
• Normalizácia dát
• Korelácia
• Log manažment
• Monitoring používateľov a aplikácií
• Audit reporting
Source: it-portal
je systém opatrení na ochranu utajovaných skutočností pred nepovolanými osobami a pred neoprávnenou manipuláciou v objektoch a chránených priestoroch.
none

What is what in IT

67
none

Recomendations

23
none

Institutions

9
none

Legislative

14
none

Norms

25
none

Events

1
Contact us by e-mail
Copyright © 2019 - 2024
Cookies | Privacy policy | Terms of use